Medlemsskab

Det er med stor glæde at vi nu kan tilbyde alle et medlemskab af South Island Rodders, ved vores sidste generalforsamling blev det vedtaget at vi åbner op for medlemmer som er bosiddende udenfor Lolland Falster & Sydsjælland.

Vi kan nu tilbyde 2 typer medlemskab:

Orange område:
Fuldt medlem 400,-kr.
Bosiddende på Lolland Falster & Sydsjælland

Gråt område:
Passivt medlem 200,-kr.
Endnu ikke bosiddende på Lolland Falster & Sydsjælland.

Som fuldt medlem kan optages enhver bosiddende på Lolland-Falster eller Sydsjælland, der er over 18 år og ejer af en street rod/hot rod uanset om denne er køreklar eller under opbygning. Ligeledes kan ejerens samlevende/ kæreste/ ægtefælle over 18 år optages i dennes medlemskab.

Et medlemskab defineres som en husstand og er uafhængig af antallet af street rods/hot rods der ejes, samt om man er enkeltperson eller et par. Kontingent betales per medlemskab ligesom ét medlemskab giver ret til én stemme.

Som passivt medlem kan optages enhver bosiddende i Danmark, der er over 18 år og ejer af en street rod/hot rod uanset om denne er køreklar eller under opbygning. Ligeledes kan ejerens samlevende/ kæreste/ ægtefælle over 18 år optages som passivt medlem.

Passivt medlemskab omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Passivt medlemskab kan oprettes gennem indbetaling af kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

Hvis et passivt medlem opnår rettigheder til fuldt medlemskab betales difference mellem de to kontingenter hvorefter der opnås stemmeret ved generalforsamlingen.

Indmeldelse

For indmeldelse i South Island Rodders sendes mail med nedenstående informationer til: medlem@southislandrodders.dk

 • Medlemsinformation:
  • Fornavn + efternavn
  • Adresse, postnr. + by
  • Telefonnr.
  • Email adresse
 • Køretøjsinfo:
  • Mærke
  • Model
  • Årgang.